Ajankohtaista

Aikuisten puheentuoton ongelmat yhä yleisempiä

2.2.2017

Suomen väestön ikääntyessä yhä useammat kärsivät aivoverenkiertohäiriöstä johtuvista puhevammoista, kirjoittaa Yle. Aivoverenkiertohäiriötä voi seurata afasia eli puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeus tai dysartria eli hidastunut, takerteleva tai epäselvä puhe. Vaikeuksia voidaan helpottaa puheterapialla. Puheterapeuteista on Suomessa kuitenkin pulaa ja vastaanotolle pääsyä voi joutua odottamaan pitkään.

Todettu puhevamma oikeuttaa myös puhevammaisten tulkin palveluihin. Tulkkauspalvelua saa maksutta vähintään 180 tuntia vuodessa. Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta.

Lue lisää tulkkauspalvelun käytöstä Kelan sivustolta.