Tulkkimme Varsinais-Suomessa

Elina Mikkonen

Puhevammaisten tulkki, toimitusjohtaja

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2008)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2009.

Elina on toiminut puhevammaisten parissa lähes koko ikänsä. Hän meni mukaan Afasiayhdistyksen toimintaan isoisän saatua aivohalvauksen vuonna 1987, ja toimii yhdistyksessä edelleen.

Ennen tulkiksi kouluttautumista Elina työskenteli pitkään hoitajana, ryhmätyöntekijänä ja kurssinjohtajana. Asiakkaat olivat mm. aivohalvauksesta kuntoutuvia, Parkinsonin tautia sairastavia sekä lapsia, joilla on kielellisiä erityisvaikeuksia. Puhevammaisten tulkiksi kouluttautuminen tuntui luontevalta jatkolta työuralle.

Elinan asiakaskunnassa on henkilöitä laaja-alaisesti eri puhevammaryhmistä. Hän nauttii tulkin työstä sen vaihtelevuuden ja sosiaalisen luonteen vuoksi. Hän kokee, että jokaisen asiakkaan kanssa toimiminen opettaa uusia asioita tulkin työstä. Ei ole vain yhtä tapaa tulkata, vaan jokainen ihminen kommunikoi omalla tavallaan. On vain löydettävä yhteinen sävel!

Elina on kiinnostunut eri taiteenlajeista: musiikista, teatterista ja maalaamista. Myös urheilu ja matkustaminen ovat hänelle mieleen. Vapaa-ajallaan hän nauttii luonnosta ja koiran kanssa lenkkeilystä. Elina on sinut tekniikan kanssa ja hallitsee kaikenlaiset älylaitteet. Luonteeltaan hän on avoin ja sosiaalinen ja osaa mukautua tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Erityisosaamisalueita:

 • Tarjoaa myös vaativan tason tulkkausta
 • Kommunikaatiokansioiden käyttö
 • Kommunikointiohjelmien ja kirjoituslaitteiden käyttö
 • Älylaitteet ja tietotekniikka
 • Taideharrastukset ja musiikki
 • Urheilu ja itsepuolustuslajit
 • Yhdistystoiminta
 • Paljon kokemusta ulkomaille suuntautuvista tulkkaustilauksista

 

Aila Stauffer

Puhevammaisten tulkki

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2002)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2000.

Ailan vahva ammattitaito on karttunut pitkän työkokemuksen myötä. ”Jokainen asiakas ansaitsee tulla kuulluksi” on Ailan työmotivaation perusta. Puhevammaisten tulkin työssä hän nauttii myös siitä, että jokainen päivä on erilainen.

Aikaisemmin Aila toimi lähihoitajana vanhustyössä. Asiakaskunnassa oli useita henkilöitä, joiden oli vaikea ilmaista itseään afasian tai muun vamman tähden. Sen myötä Ailassa syttyi halu opiskella puhevammaisten tulkiksi. Työhistoriaa ja koulutusta löytyy myös kaupalliselta alalta ja kiinteistönvälityksestä. Siitä on ollut monesti hyötyä, kun asiakas on tarvinnut tulkkausta raha-asioidensa hoidossa.

Aila pitää matkustamisesta ja käy mielellään konserteissa ja teatterissa. Lisäksi hän on aika haka täyttämään sanaristikoita!

Erityisosaamisalueita:

 • Tarjoaa myös vaativan tason tulkkausta
 • Bliss-kieli
 • Kaupallisen alan koulutus, pankkiasioiden hoito
 • Yhdistystoiminta (Afasiayhdistyksen hallituksen jäsen)
 • Teatteri, konsertit
 • Ikäihmisten kanssa työskentely
 • Paljon kokemusta ulkomaille suuntautuvista tulkkaustilausksista

Sari Pitkänen

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2013)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2014.

Sari on ennakkoluuloton tulkki, joka heittäytyy mielellään uusiin asioihin. Hänen mottonsa on Carpe diem, memento mori, vapaasti suomennettuna: Tartu hetkeen, elämmehän vain yhden kerran. Tulkkina Sari haluaa edistää sitä, että asiakas tulee kuulluksi ja kokee kuuluvansa yhteiskuntaan sen tasavertaisena jäsenenä. Tulkkaustyökokemuksen lisäksi Sarilla on takanaan vuosien kokemus hoitotyöstä kehitysvammaisten, cp-vammaisten ja autismin kirjolla olevien henkilöiden parissa.

Sari rakastaa musiikkia, erityisesti rockia ja heavya, mutta tangokin käy! Musiikin lisäksi myös koirat ovat lähellä Sarin sydäntä, ja hänen intohimonsa onkin koiran kanssa tanssiminen (freestyle). Muitakin harrastuksia löytyy: sisustaminen ja vanhojen huonekalujen tuunaaminen uuteen uskoon on hänelle mieleen. Luonto on Sarille tärkeä eikä metsässä samoillessa pieni eksyminenkään haittaa! Hän saa voimaa metsästä ja viihtyy muun muassa laavulla. Sari tykkää matkustelusta, ja on toiminut tulkkina myös asiakkaiden ulkomaanmatkoilla.

Erityisosaamisalueita 

 • Tarjoaa myös vaativan tason tulkkausta
 • Tukiviittomat

Sylvia Héd

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Äitiyslomalla alkaen 7/2019.

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2016)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2016.

Sylvia on reipas ja iloinen tulkki sekä liikunnallinen perheenäiti. Hän on toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2016. Peruskoulutukseltaan Sylvia on lähihoitaja (hammashoitaja) sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Hän on työskennellyt useita vuosia mm. ikäihmisten parissa sekä autismikirjon nuorten kanssa. Vapaa-ajallaan Sylvia harrastaa juoksemista sekä luonnossa liikkumista. Perheeseen kuuluvat avopuoliso ja viisi lasta.

Erityisosaamisalueita:

 • Autismikirjon henkilöiden kanssa työskentely
 • Lapset ja nuoret
 • Cp-vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden tulkkaaminen
 • Epäselvän puheen, ilmeiden, eleiden ja äänteiden tulkkaaminen
 • Kommunikaatiokansioiden käyttö ja päivitys
 • Kommunikointiohjelmien ja kirjoituslaitteiden käyttö
 • Pikapiirtäminen
 • Tukiviittomat
 • Kommunikoinnin ohjaus
 • Kuvamateriaalin muokkaaminen
 • Ikäihmiset
 • Liikunta ja urheilu

 

Virpi Paasikoski

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2016)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2016.

Virpi on empaattinen tulkki, jolle asiakkaan paras on sydämen asia. Virpin kiinnostus tulkkausalaa kohtaan heräsi hänen toimiessaan henkilökohtaisena avustajana puhevammaisille henkilöille. Asiakkaiden kommunikaation tukeminen oli hänelle tärkeää, ja siitä syntyi päätös lähteä opiskelemaan puhevammaisten tulkiksi. Tulkkina Virpi on toiminut vuodesta 2016.

Vapaa-ajallaan Virpi viihtyy keikoilla. Musiikkimaku kallistuu eniten rockin ja metallin suuntaan. Kirjoista Virpin mieleen ovat erityisesti dekkarit. Lisäksi hän osallistuu lukupiiriin voidakseen tutustua laaja-alaisesti erilaiseen kirjallisuuteen eri puolilta maailmaa. Vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu myös koirien kanssa lenkkeily.

Erityisosaamisalueita:

 • Asiakasryhmät, joiden kanssa työskentelystä eniten kokemusta: henkilöt, joilla on afasia, cp-vamma tai kehitysvamma
 • Kommunikointiohjelmat
 • Epäselvä puhe, puheen puuttuminen kokonaan
 • Taideharrastukset, musiikki, kirjallisuus

 

Miia Kallila

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2017)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2018.

Miia on puhevammaisten tulkki, jolla on myös vankka työkokemus vammaistyöstä. Hän on työskennellyt 13 vuoden ajan mm. vammaisavustajana ja koulunkäynnin ohjaajana. Työhön on sisältynyt myös puhevammaisten henkilöiden tulkkaamista.

Miia taitaa englantia, ruotsia, ranskaa ja turkkia. Hän on toiminut Turkissa matkaoppaanakin! Miia harrastaa itämaista tanssia ja on taitava käsistään, löytyypä pöytälaatikosta tekstiilialan artenomin tutkintokin. Tulkkina Miia on kekseliäs ja alati halukas uuden oppimiseen. Tulkin työssä häntä motivoi erityisesti se ilo, joka asiakkaalle syntyy siitä, että hän tulee ymmärretyksi ja pääsee tekemään erilaisia asioita.

Erityisosaamisalueita:

 • Cp-vammaisten henkilöiden tulkkaaminen
 • Epäselvän puheen, ilmeiden, eleiden ja äänteiden tulkkaaminen
 • Kommunikaatiokansioiden käyttö
 • Kommunikointiohjelmien ja kirjoituslaitteiden käyttö
 • Tukiviittomat
 • Kuvamateriaalin muokkaaminen
 • Kielitaito: englanti, ruotsi, ranska ja turkki

Jaana Meriläinen

Puhevammaisten tulkki

Koulutus: Puhevammaisten tulkin EAT (2016)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2017.

Jaana sai kipinän kouluttautua puhevammaisten tulkiksi seuratessaan tulkkien työtä tulkkauspalvelua käyttävän läheisensä rinnalla. Tulkkina toimiessaan hän osaa siten erityisellä tavalla katsoa asioita asiakkaan ja asiakkaan läheisten näkökulmasta. Aikaisemmalta koulutukseltaan Jaana on lähihoitaja ja takana on yli kymmenen vuoden työkokemus hoitoalalta. Jaana nauttii matkustelusta. Vuosien varrella erityisen tutuiksi ovat tulleet Kreikka ja Kypros, joissa asiointi sujuu jo paikallisella kielelläkin.

Erityisosaamisalueita:

 • Cp-vammaisten henkilöiden tulkkaaminen
 • Bliss-kieli
 • Epäselvän puheen tulkkaaminen

Iira Timonen-Heinilä

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Koulutus: Tulkki AMK, puhevammaisten tulkki (2018). 
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2018. 

Iira nauttii tulkin työn vaihtelevuudesta. Jokainen työpäivä on erilainen ja jokaisesta päivästä voi oppia jotain uutta! Parasta työssä on tyytyväinen asiakas. Iira on ennakkoluuloton, ja häneen on siksi helppo tutustua.

Iiralle tärkeitä asioita ovat perhe, ystävät ja luonto ja hyvinvointi. Hän harrastaa muun muassa avantouintia. Seikkailunhaluakin löytyy: Iira on käynyt vaeltamassa Lapissa ja Itävallassa. Seuraava kohde on Norja, jossa kesällä tuli jo piipahdettua. Iira pitää myös sisustamisesta ja hyvästä ruoasta. Hän onkin aikaisemmalta koulutukseltaan ravintolakokki.

Erityisosaamisalueita:

 • Tukiviittomat
 • Suomalainen viittomakieli (alkeet)
 • Tarjoaa myös opiskelutulkkausta

Sonja Rostedt

Puhevammaisten tulkki, kommunikaatio-ohjaaja

Koulutus: Tulkki AMK, puhevammaisten tulkki (2019)
Toiminut puhevammaisten tulkkina vuodesta 2019.

Sonjan toimintaa johtaa ajatus siitä, että kommunikaatio kuuluu kaikille. Hänestä on mahtavaa olla osaltaan mahdollistamassa tätä tulkin työnsä kautta. Sonja lähti aikanaan opiskelemaan tulkiksi, koska oli kiinnostunut erilaisista kommunikaatiotavoista. Sonja on työskennellyt paljon lasten kanssa, ja lapsille tulkkaaminen on lähellä hänen sydäntään.

Sonjan työote on positiivinen ja innovatiivinen. Hän kehittää ammattitaitoaan jatkuvasti. Luonteeltaan Sonja on suunnitelmallinen ja kekseliäs; hän tykkää ideoida ja unelmoida. Hän pitää askartelusta ja pakertelee mielellään pikkutarkkuutta ja pitkää pinnaa vaativien juttujen parissa.

Myös urheilu on aina ollut mukana Sonjan elämässä. Hän seuraa erilaisia urheilulajeja, kuten jääkiekkoa, lentopalloa ja uintia. Itse hän harrastaa kuntosalilla käymistä ja pyöräilyä ja rentoutuu luonnon keskellä. Kirjallisuus ja musiikki kuuluvat myös Sonjan vapaa-aikaan. Viime aikoina hän on hurahtanut äänikirjojen kuunteluun.

Erityisosaamisalueita:

 • Kommunikaatio-ohjaus ja opetus
 • Tukiviittomat
 • Liikunta ja urheilu
 • Lapset ja nuoret
 • Asiakasryhmä, joiden kanssa työskentelystä eniten kokemusta: henkilöt, joilla on afasia

Laura Turunen

Assistentti

Sähköposti: laura.turunen@telmii.fi

Kuvat: Jarno Suominen