Ajankohtaista

Kela kokoaa asiakasraadin kehittämään tulkkauspalvelua

29.3.2018

Kansaneläkelaitos on ilmoittanut aikovansa koota asiakasraadin, joka osallistuu vammaisten tulkkauspalvelun kehittämiseen. Raatiin mahtuu 10 asiakasta. Heidän toivotaan edustavan tasapuolisesti eri tulkkauspalvelun käyttäjäryhmiä. Haku raatiin alkaa ennen kesää, jolloin myös tarkemmat hakuohjeet ilmoitetaan. Syksyllä 2018 järjestetään kaksi asiakasraadin ja Kelan välistä tapaamista. Tapaamisissa käsitellään asioita, joita asiakkaat kokevat ongelmiksi, ja joihin halutaan muutosta.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun kehittämiseksi perustettu yhteistyöverkosto on kokoontunut vuonna 2018 kaksi kertaa. Yhteistyöverkostossa ovat mukana Finlandssvenska teckenspråkiga, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Suomen CP-liitto, Suomen Kuurosokeat ja Svenska hörselförbundet. Järjestöt edustavat vammaisten tulkkauspalvelun eri käyttäjäryhmiä: kuulovammaisia, kuulonäkövammaisia ja puhevammaisia henkilöitä.

Linkki Kelan sivustolla julkaistuun artikkeliin, jossa kerrotaan asiakasraatien perustamisesta.