Opetuspalvelut

Tarjoamme  kommunikaatio-ohjausta puhevammaiselle henkilölle sekä hänen arkielämässään läsnäoleville ihmisille, kuten perheenjäsenille, avustajille ja opettajille. Tulkkimme ohjaavat puhetta tukevien tai korvaavien kommunikointikeinojen käytössä. Näitä voivat olla esimerkiksi tukiviittomat, kommunikaatiokansio tai kommunikointilaite.

Ohjauksen tavoitteena on, että puhevammainen henkilö ja hänen lähellään olevat ihmiset voivat ilmaista itseään ja ymmärtää toisiaan mahdollisimman sujuvasti.

Oikeutta kommunikaatio-ohjaukseen haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta.

Kysy lisää kommunikaatio-ohjauksesta!

 

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa kommunikaatio-opetuksesta ja -ohjauksesta THL:n Vammaispalveluiden käsikirjassa

Tietoa kommunikaatio-ohjauksesta Papunet-sivustolla