Ajankohtaista

Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta täyttää 10 vuotta

1.9.2020

Tänään ensimmäisenä päivänä syyskuuta 2020 tulee kymmenen vuotta siitä, kun laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta astui voimaan. Uuden lain myötä tulkkauspalvelun järjestämisvastuu siirtyi Kelalle.

Kelan mukaan tulkkaustilausten määrä on kaksinkertaistunut näiden kymmenen vuoden aikana, ja käytettyjen tulkkaustuntien määrä on kasvanut vielä enemmän. Sen sijaan palvelun käyttäjämäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Oikeus maksuttomaan tulkkipalveluun oli vuoden 2019 lopussa 5900 henkilöllä, joista noin 3400 käytti palvelua. Heistä noin 2300 asiakasta käytti kuulovammaisten tulkkipalvelua, noin 800 puhevammaisten tulkkipalvelua ja noin 270 kuulonäkövammaisten tulkkauspalvelua.

Lisätietoa Kelan sivuilla.