Palvelut

team, motivation, teamwork

Tulkkauspalvelut

Tarjoamme ammattitaitoista ja suurella sydämellä toteutettua puhevammaisten tulkkausta ympäri Suomen. Olemme toimineet puhevammaisten tulkkauspalvelun tuottajana jo vuodesta 2009.

Tänä aikana olemme saaneet laaja-alaista osaamista, jota hyödynnämme tulkin työssä. Jaamme myös osaamistamme uusille tulevaisuuden tulkeille. Tavoitteenamme on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista kohtelua, elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. 

Tulkkimme toimii puhevammaisen henkilön rinnalla tulkaten arjessa, juhlassa tai vaikkapa matkoilla. Mahtavassa tulkkitiimissämme on eri alojen osaajia ja erilaisia persoonia,  joista löytyy varmasti juuri asiakkaan tarpeisiin sopiva tulkki.

Käy tutustumassa tulkkeihimme tästä!

Opetus- ja ohjauspalvelut

Tarjoamme kommunikaatio-ohjausta puhevammaisille henkilöille sekä heidän kanssaan toimiville ihmisille. Kommunikaatio-ohjauksen tavoitteena on, että puhevammainen henkilö voi olla toimivassa vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat läsnä hänen arkielämässään.
Tulkkimme ohjaavat puhetta tukevien tai korvaavien kommunikointikeinojen käytössä. Näitä voivat olla esimerkiksi tukiviittomat, kommunikaatiokansio tai kommunikointilaite.

Opetuspalvelumme sisältävät kommunikaatio-opetusta, viittomakielen opetusta, viitotun puheen opetusta sekä taktiiliopetusta.

Palvelu voidaan toteuttaa etäyhteydellä ympäri Suomen tai lähiopetuksena asiakkaan kotiympäristössä.

Oikeutta kommunikaatio-ohjaukseen haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suositus puheterapeutilta tai muulta sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijalta.

Räätälöidään juuri teille sopiva palvelu!

Kolmannen tahon tilaus

Kolmannen tahon tilauksella tarkoitetaan muun lain kuin tulkkauspalvelulain nojalla tehtyä tilausta tai muun järjestämisvelvollisen tahon tilausta.

Järjestämisvelvollisia ovat esimerkiksi:

Poliisi, terveydenhuolto, perusopetus, kaupallisen tapahtuman järjestäjä tai valtakunnallinen järjestö. Jos asiakas on nimennyt Kommunikaatiokeskus Telmii Oy:n tulkin tulkikseen ota yhteyttä ja järjestetään tulkki paikalle.

Skip to content