Tulkkauspalvelut

Osaavat ja luotettavat tulkkimme palvelevat tulkattavia henkilöitä käyttäen kullekin asiakkaalle yksilöllisesti sopivia kommunikointikeinoja. Tulkki on mukana muun muassa arjen askareissa, asioiden hoidossa, kulttuurinautinnoissa tai matkoilla. Yleistulkkauksen lisäksi tarjoamme myös vaativan tason tulkkausta ja opiskelutulkkausta.

Toimimme Kelan sopimuskumppanina vammaisten tulkkauspalvelussa

Oikeus Kelan maksuttomaan tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on todettu kuulovamma, kuulonäkövamma tai puhevamma. Tulkkauspalvelun käytön edellytyksenä on, että käyttäjä pystyy tulkkauksen avulla ilmaisemaan itseään ja että hänellä on käytössään jokin toimiva kommunikointimenetelmä.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelasta. Kun oikeus on myönnetty, asiakkaalle järjestetään perehdytys tulkkauspalvelun käyttöön. Perehdytyksessä käydään läpi mm. sitä, kuinka tulkkaustilaus tehdään ja mitkä ovat tulkin tehtävät. Asiakkaalle muodostetaan tulkkilista, johon hän voi itse ehdottaa haluamiaan tulkkeja. Tämän jälkeen tulkkaustilaukset tehdään Kelan välityskeskukseen. Tilauksen voi tehdä asiakas itse tai asiakkaan valtuuttama henkilö. Tulkkaustilauksen voi tehdä myös tulkin välityksellä aikaisemman tulkkaustapahtuman yhteydessä.

Kysy lisää tulkkauspalvelustamme!

Tietoa vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta Kelan sivustolla.

Hae oikeutta tulkkauspalveluun Kelasta.

Kelan välityskeskuksen yhteystiedot 

Varsinais-Suomi kuuluu läntiseen välitysalueeseen. Läntisen alueen yhteystiedot:

020 634 4811 (puhelu ja tekstiviesti)

vatu.lantinen@kela.fi (sähköposti)

Päijät-Häme kuuluu itäiseen välitysalueeseen. Itäisen alueen yhteystiedot:

020 634 4814 (puhelu ja tekstiviesti)

vatu.itainen@kela.fi (sähköposti)

Hätätilanteessa voit olla yhteydessä suoraan meihin

Tulkkauspalveluun oikeutettu henkilö tilaa tulkin pääsääntöisesti Kelan välityskeskuksesta. Hätätilanteessa voit kuitenkin olla yhteydessä suoraan meihin, puh. 050 355 9942. Hätätilanne on sellainen tilanne, jossa asiakkaan oma tai lähisukulaisen henki, omaisuus tai turvallisuus on uhattuna.

Tulkkimme tekevät myös ns. kolmannen tahon tulkkaustilauksia

Otamme vastaan myös muita kuin Kelan kautta tulevia tulkkaustilauksia. Joissain tilanteissa tulkkauspalvelun järjestäminen on viranomaisten, sosiaalitoimen, kunnan tai terveydenhuollon vastuulla. Välitämme tulkit myös näihin tilanteisiin. Ota yhteyttä puh. 050 355 9942 tai telmii.elina@gmail.com. Voit ottaa yhteyttä myös yhteydenottolomakkeella.

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa vammaisten tulkkauspalveluista Kelan sivustolla.

Pikaopas Kelan vammaisten tulkkauspalveluun.

Tietoa puhevammaisuudesta, kommunikointimenetelmistä ja puhevammaisille tarkoitetuista palveluista Papunet-sivustolla

Tietoa kommunikoinnin apuvälineistä Tikoteekkiverkoston sivustolla