Ajankohtaista

Selkokielinen esite kehitysvammalain muutoksista

25.1.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut selkokielisen esitteen kehitysvammalakiin tehdyistä muutoksista. Muutokset tulivat voimaan kesällä 2016. Samalla vahvistettiin YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus. Kehitysvammalain muutosten tavoitteena oli lisätä kehitysvammaisen ihmisen oikeutta päättää itse omista asioistaan. Selkokielinen esite lakimuutoksista on luettavissa Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.