Ajankohtaista

Suomenruotsalaista viittomakieltä elvytetään – tulkkikoulutusta tulossa

4.9.2017

Suomenruotsalaisen viittomakielen pelastamiseen tähtäävä Lev i vårt språk (Livs) -projekti on päättynyt. Projektin tavoitteena oli luoda pohjaa suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutuksen aloittamiselle. Suomenruotsalainen viittomakieli on Unescon kriteerien mukaan vakavasti uhanalainen kieli, joka ilman nopeita ja tehokkaita toimia katoaa vuosikymmenen kuluessa. Kielen käyttäjiä on arvioitu olevan Suomessa enää noin 300, joista 90 on kuuroja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Humanistiselle ammattikorkeakoululle rahoituksen suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutuksen aloittamiseksi. Ennen tulkkikoulutuksen aloittamista on kuitenkin pitänyt kerätä tietoa kielestä sekä luoda opetusmateriaalia ja päteviä kouluttajia. Tähän tarkoitukseen aloitettiin Livs-projekti vuonna 2015. Projektin kautta on valmistunut opetusmateriaalia sekä suomenruotsalaisen viittomakielen ohjaajia.

Lue lisää Kuurojen liiton sivustolta.