Ajankohtaista

Tikoteekin kysely puhevammaisten tulkkauspalvelun käyttäjille

14.1.2020

Kehitysvammaliiton Tikoteekki on laatinut kyselyn Kelan puhevammaisten tulkkauspalvelun käyttäjille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä puhevammaisilta henkilöiltä kokemuksia siitä, mitä tulkkauspalvelu heille merkitsee.

On paljon henkilöitä, jotka eivät käytä tulkkauspalvelua, vaikka heillä olisi oikeus siihen. Monet eivät tiedä palvelusta lainkaan, tai eivät muista syistä käytä sitä.

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä vastaajaa voida muutenkaan tunnistaa. Tikoteekki käyttää kyselyssä saatuja vastauksia tulkkauspalvelusta tiedottamiseen. Avovastausten julkaisemiseen tiedotustarkoituksessa pyydetään erikseen lupa.

Tavoitteena on, että henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta käytä tulkkauspalvelua, lähtisivät kokeilemaan sitä. Tulkkipalvelu voi avata elämään paljon uusia mahdollisuuksia.

Kysely toteutetaan netissä ja siihen pääsee tästä linkistä.

Tikoteekki toivoo vastauksia 17. helmikuuta 2020 mennessä. Kyselyyn vastaamisen avuksi voi tarvittaessa tilata tulkin.