Ajankohtaista

Tulossa uusi kirja afasiasta

22.8.2017

Uusi, Afasia-niminen kirja ilmestyy syyskuussa 2017. Teoksessa käsitellään mm. sitä, miten afasia syntyy ja millaisia menetelmiä afasiapotilaiden kuntoutuksessa käytetään. Kirja perustuu aivotutkimuksen uusimpiin tutkimustuloksiin.

Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat vaikuttaa puheeseen ja puheen ymmärtämiseen sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen. Afasian aiheuttaa useimmiten aivoverenkiertohäiriö. Puhevammaisten tulkit voivat auttaa afasiasta kärsivää henkilöä kommunikoimaan.

Kirjan ovat toimittaneet Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes ja Pirkko Rautakoski. Artikkeleita teokseen ovat kirjoittaneet lukuisat asiantuntijat, joiden joukossa on puheterapeutteja, tutkijoita ja yliopisto-opettajia. Kirjan kustantaa tiedekirjakustantamo Gaudeamus.

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen sivustolla.