Ajankohtaista

Uusi opas neuvoo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kohtaamaan puhevammaisia lapsia

15.1.2018

Useat eri sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat laatineet yhdessä oppaan, jonka tarkoituksena on neuvoa alan ammattilaisia kohtaamaan lapsia, joilla on puhevamma tai muu kommunikointiin vaikuttava vamma. Oppaan nimi on Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen – opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Oppaan laatimista on pidetty tärkeänä, koska puhevammaisen lapsen ääni jää helposti kuulematta. Vanhemmat tai muut aikuiset saattavat puhua hänen puolestaan. Puhevammaisen lapsen tulee kuitenkin voida ilmaista itseään ja tulla kuulluksi ja ymmärretyksi itseään koskevissa asioissa. Tämän helpottamiseksi oppaassa kerrotaan puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiotavoista. Oppaassa kerrotaan myös puhevammaisten tulkkauksesta.

Oppaan voi lukea tai ladata tästä linkistä.

Lastensuojelun keskusliiton asiaa käsittelevä artikkeli ”Lasta tulee kuulla, vaikka hän ei puhuisikaan” löytyy täältä.